Nabíječ FCA 3x-400-6000-60POPIS A POUŽITÍ

Nabíječ typové řady FCA 3x400-6000-60 patří do skupiny zařízení třídy II . Nabíječ je svou koncepcí propustný pulzní zdroj - měnič, pracující na kmitočtu nad slyšitelnou oblastí. Důležitou částí měniče je pulzní zdroj pro napájení všech dalších obvodových částí. Napájecí zdroj obsahuje obvody hlídání podpětí na vstupu, řídí spínání stykačů a ventilátorů, zajišťuje nabíjení mezilehlého kondenzátoru silové části a hlídá polaritu akumulátoru připojovaného k výstupu měniče. V případě, že AKU není správně připojen, neumožní START měniče a nedovolí sepnout stykače. Hlídání polarity lze vyřadit, aby bylo možné měnič použít jako univerzální zdroj volitelného napětí s nastavitelným proudovým omezením. Deska s displejem umožňuje sledovat výstupní napětí nebo proud. Obsahuje také signalizační prvky pro diagnostiku stavu měniče.

Displej ukazuje výstupní proud nebo napětí dle polohy přepínače U/I. Chlazení nabíječe je řešeno ventilátorem, který se zapne na základě zvýšení teploty chladiče silové části nad cca 50°C. Pokud je zdroj trvale přetěžován a teplota silové části překročí maximální povolenou mez cca 80°C, řídicí obvody zdroj zablokují a hlásí tepelné přetížení. Po snížení teploty o cca 20°C mez se zdroj opět rozběhne.

Nabíječ je vybaven signalizačním relé, jehož kontakty jsou vyvedeny na svorkovnici. Pokud nebude externí signalizace využita, musí být svorky C, AR a AS propojeny.

Nabíječ umožňuje dálkové zapínání bezpotenciálovým kontaktem. Zdroje mohou pracovat paralelně, nebo zdvojeně, kdy jeden zálohuje druhý při výpadku napájecí sítě. Signalizace PROVOZ a STOP je vyvedena také na svorkovnici, odkud může být zavedena k obsluze spolu s ovládacím vypínačem.

Návod ke stažení

Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí: 3x400V/ +10%-15%
Kmitočet vst. napětí: 25 až 100 Hz
Výstupní napětí: 30až60 Vdc
Tolerance výstup. napětí: ± 1 %
Proudové omezení: 0 až 100 A
Trvalý výstupní proud: 95A
Trvalý výst. výkon: 5,5kW při 35°C okolí
Účinnost: min. 90 %
Pracovní teplota okolí: -20 až +40°C
Izolační pevnost vstup-výstup: 4 kV / 50 Hz
Zatížitelnost sig. kont.: 250V~/5A
Chlazení: nucené, prac. poloha svislá
Krytí: IP20
Odrušení na vstupu a výstupu: EN 55011, EN 50081-2
Odolnost EMC: IEC 1000-4-4,5
Hmotnost: 32kg
Rozměry: 415 x 615 x 250 mm

ZPĚT na stránku měničů AC/DC

ELEN BRNO