Hlídač bdělosti strojvedoucího HBS4

POPIS A POUŽITÍ

Slouží ke sledování aktivace tlačítka bdělosti strojvedoucím při jízdě lokomotivy. Generuje tři výstupní signály podle stavu dvou signálů vstupních a času, předem stanoveným neměnným algoritmem.
Příklad funkce HBS 4. Vzroste-li kmitočet signálu na vstupu “tacho” nad stanovenou mez (9,0 Hz), aktivuje se hlídací funkce, tzn. sleduje se stav vstupu “pedál”. Je-li vstup “pedál” sepnut, začne se odpočítávat interval 30s. Po ukončení tohoto intervalu je aktivováno relé K3, které kmitá kmitočtem 2Hz a ovládá výstražné světlo po dobu 3s. Pak je aktivováno na další 3s relé K2 a jeho kontaktem houkačka. Uvolní-li strojvedoucí pedál v kterémkoliv z předchozích intervalů a opět jej sepne, začne se původní interval 30s počítat znovu od začátku. Nechá-li strojvedoucí pedál uvolněný, počítá se pouze 5 s, pak je sepnuto výstražné světlo.
Pokud není s pedálem provedena žádná manipulace, odpadne po třísekundové výstraze houkačkou relé K1, čímž je aktivována vlaková brzda. Tento stav je pak již neměnný, zrušit ho lze pouze rozpojením napájení přístroje HBS4.
Přístroj je určen k montáži na lištu DIN.

Na předním panelu přístroje lze sledovat pomocí rozsvícených LED:
-zapnutí napájení,
-aktivaci jednotlivých relé
-ukončení činnosti zařízení (červená LED)
-stav komparace rychlosti (kmitočtu na vstupu “tacho”)
-odpočítávané sekundové intervaly

Dodává se ve verzích dle druhu snímače otáček a požadovaného rozhodovacího kmitočtu.

 

Ke stažení popis, návod, technické parametry: HBS4 B, HBS4 C, HBS4 D

Technické parametry:

Napájecí napětí: 20÷150V =, 20÷100V~ 50Hz
Výstupy: 3x spínací kontakt 250V~/4A
Funkce výstupů: K3 výstr. světlo
                          K2 houkačka
                          K1 brzda
Vstup tachogenerátor: 0 až 100 Hz
Vstup pedál ( tlačítko): spínací kontakt
Spotřeba: 4,5 W
Pracovní rozsah teploty okolí:-30°C až 40°C
Skladovací teplota: -30°C až +85°C
Odolnost proti vibracím:        v rozsahu 8,2÷150Hz 20ms-2
                                              v rozsahu 5÷8,2 Hz amplituda 7,5mm
Rozměry přístroje: 105 x 90 x 73 mm
Hmotnost přístroje: 241 g

ZPĚT na hlavní stránku ostatních výrobků

 

ELEN BRNO