Dohledové relé GS03

POPIS A POUŽITÍ

Dohledové relé je určeno pro sledování okamžitého stavu budicího proudu generátoru včetně signalizace překročení nastavených mezních hodnot a pro signalizaci překročení horní limitní hodnoty výstupního sdruženého napětí. Obvodově je tvořeno převodníkem I/I s galvanickým oddělením, analogovým výstupem a dvěma komparátory, snímačem (převodníkem) efektivní hodnoty napětí s galvanickým oddělením a komparátorem, procesorem s pomocnými obvody, zajišťujícím požadované funkce (vazby mezi signály, měření kmitočtu, časová zpoždění výstupních signálů a signalizaci). Napájení zajišťuje spínaný zdroj s galvanicky oddělenými výstupy a stabilizací.
Jádrem přístroje je obvod s procesorem, který zabezpečuje sledování kmitočtu vstupního sdruženého napětí a stavu komparátorů, hlídajících meze. Poskytuje signály o překročení mezí proudu nebo napětí, které zobrazuje pomocí kontrolek (trvalý svit, blikání, změna barvy zelená/červená) a předává k požadovanému užití pomocí kontaktů výstupních relé. Chování výstupů je závislé rovněž na přítomnosti napětí na měřicím vstupu a na jeho kmitočtu.

Ke stažení User's guide

Technické parametry:

Napájecí napětí: 24 VDC (v rozsahu 20 až 30 VDC)
Odběr: max.150 mA (při 20V)
Vstupní sdružené napětí: max. 600 V
RMS /50 - 60Hz
Nastavitelnost meze OVV: < 250VRMS až > 550VRMS
Měřený budicí proud: max. 7A
Měronosný výstupní proud: 4 až 20 mA, odpor smyčky max. 470Ω
Přesnost převodu proudu: ±1,5%
Nastavitelnost meze „Přebuzení“: 0 až 15A (hystereze 0,35A)
Nastavitelnost meze „Podbuzení“: 0 až 15 A (hystereze 0,02A)
Zatížitelnost výstupních kontaktů: 4A při 220V 50Hz a cosφ = 1
Vnější rozměry skříňky: š x v x h 140 x 170 x 83 mm
Teplota okolí: -20 až +50 °C

ZPĚT na hlavní stránku ostatních výrobků

ELEN BRNO